Ważne informacje

Regulamin rezerwacji

Regulamin i warunki

 • 1. Apartament wynajmowany jest na doby. Doba trwa od godziny 16:00 ( dzień przyjazdu) do godziny 11:00 (dzień wyjazdu). Opuszczenie apartamentu po godzinie 11:00 bez wcześniejszego uzgodnienia równoznaczne jest z rozpoczęciem kolejnej doby. Gość w Apartamentach pod Stokiem nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął termin najmu pokoju.
 • 2. Najpóźniej na 7 dni przed przyjazdem należy uregulować należność za pobyt, po upływie terminu rezerwacja może zostać anulowana
 • 3. Zadatek nie podlega zwrotowi.
 • 4. Do 30 dni przed przyjazdem gość może zmienić datę rezerwacji lub uzyskać voucher na wpłacony zadatek. Kolejna zmiana terminu rezerwacji oznaczonej jako zmiana ostateczna możliwa jest po dopłacie 200zł 
 • 5. W dniu przyjazdu otrzymają Państwo kod do sejfu z kluczami . Klucze znajdują się pod adresem zameldowania.
 • 6. W dniu wyjazdu klucze należy zdać zarządcy obiektu lub zostawić na recepcji aparthotelu. W przypadku wyjazdu przed planowanym terminem, nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane, a opłacone dni.
 • 7. Gość zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00
 • 8. Na terenie całego apartamentu oraz pomieszczeń gospodarczych (kuchnia, łazienka, przedpokój, klatka schodowa) obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA! ​
 • 9. W obiekcie obowiązuje zakaz przetrzymywania zwierząt domowych bez wcześniejszego ustalenia z obsługą obiektu.
 • Jeżeli uzyskają Państwo zgodę na pobyt zwierzaka pobrana zostanie opłata ( 50zł / doba).
 • 10. Wniosek o przedłużenie pobytu należy zgłosić co najmniej dobę przed planowanym końcem rezerwacji . Jeżeli obiekt ma możliwości pobyt może zostać przedłużony i może naliczyć opłatę.
 • 11. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu Gość powinien niezwłocznie poinformować Personel Apartamentów pod Stokiem.
 • 12. Wszystkie usterki zgłoszone później niż w pierwszej dobie pobytu będą egzekwowane od aktualnych Gości.
 • 13. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione we wszelkich urządzeniach znajdujących się w apartamencie.
 • 14. Gość zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o szkodach wyrządzonych przez Niego podczas pobytu i do pokrycia wartości tych szkód.
 • 15. Każdorazowo opuszczając Apartament w czasie pobytu, Gość jest zobowiązany do jego zabezpieczenia poprzez zamknięcie drzwi wejściowych oraz okien, a także poprzez wyłączenie płyty grzewczej, piekarnika i innych pracujących urządzeń elektrycznych. Klucze należy zostawić na recepcji aparthotelu.
 • 16. Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy oraz mienie w nich pozostawione.
 • 17. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, Apartamenty pod Stokiem zobowiązują się do udostępnienia apartamentu zastępczego, podobnego do apartamentu pierwotnie zarezerwowanego, o ile będzie takim dysponował. W przypadku braku wolnego apartamentu.Apartamenty pod Stokiem ma prawo anulować rezerwację.
 • 18. Apartamenty pod Stokiem nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament oraz przerwami w dostawie mediów.
 • 19. Obiekt jest monitorowany.
 • 20. Wszystkie przedmioty wchodzące w skład wyposażenia apartamentów (w tym ręczniki) są własnością Apartamentów pod Stokiem. Kradzież będzie zgłaszana odpowiednim służbom oraz karana finansowo.
 • 21. Zgubienie kluczy skutkuje karą finansową 400 zł
 • 22. Gość zobowiązuje się dbać o powierzony lokal oraz oddać go w stanie nie pogorszonym. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone w apartamencie oraz w budynku, w którym znajduje się lokal.
 • 23. Liczba gości nie może przekraczać liczby deklarowanej w rezerwacji oraz maksymalnej liczby gości przewidzianej w prezentacji apartamentu.
 • 24. Niestosowanie się do w/w zasad może skutkować natychmiastowym, wypowiedzeniem najmu bez zachowania prawa do zwrotu pieniędzy za pobyt.
 • 25. Dokonując rezerwacji klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji usługi przez firmę: Dream Apart sp. z o.o. , Forteinwest Sp. z o.o. . Apart Serwis sp. z o.o.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Dream Apart Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dr. Michała Grażyńskiego 8 w Ustroniu 43-450, NIP 5482670870.

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl